no fucking license
Bookmark

POS dan Kisi-Kisi UAMBN MI,MTs,MA 2017-2018

Advertisement
POS dan Kisi-Kisi UAMBN MI,MTs,MA 2016-2017

POS dan Kisi-Kisi UAMBN KEMENAG-DEPAG Terbaru 2017-2018

KETENTUAN PELAKSANAAN UJIAN AKHIR MADRASAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB TINGKAT MADRASAH TSANAWIYAH
DAN MADRASAH AITYAH TAHUN PELAJARAN 2016-2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

POS dan Kisi-Kisi UAMBN MI-MTs-MA [2017-2018] - Bahwa untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan Agama Islam yang meliputi mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Akhlah Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, IImu Kalam, dan Bahasa Arab pada Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah maka diselenggarakan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional;

bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) Tahun Pelajaran 2017-2018 perlu ditetapkan Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) Tahun Pelajaran 2017-2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017-2018;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik
[ads-post]
POS dan Kisi-Kisi UAMBN MI-MTs-MA [2017-2018] Silahkan Download semua. Bagi yang membutuhkan POS dan Kisi-Kisi UAMBN MI-MTs-MA [2017-2018] silahkan Pilih aja sesuai kebutuhan saudara-saudara sekalian, pada link di bawah ini :

POS dan Kisi-Kisi UAMBN MI-MTs-MA 2017/2018

 | POS UAMBN MTS DAN MA TAHUN 2018

Kisi-Kisi UAMBN MTs Tahun 2017/2018

| Kisi-kisi UAMBN MTs 2017-2018 Bahasa Arab
| Kisi-kisi UAMBN MTs 2017-2018 Akidah Akhlak
| Kisi-kisi UAMBN MTs 2017-2018 Fikih
| Kisi-kisi UAMBN MTs 2017-2018 Quran Hadits
| Kisi-kisi UAMBN MTs 2017-2018 Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)

Kisi-Kisi UAMBN MA Tahun 2017/2018

| Kisi-kisi UAMBN MA 2017-2018 Bahasa Arab
| Kisi-kisi UAMBN MA 2017-2018 Akidah Akhlak
| Kisi-kisi UAMBN MA 2017-2018 Fikih
| Kisi-kisi UAMBN MA 2017-2018 Quran Hadits
| Kisi-kisi UAMBN MA 2017-2018 Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
POS dan Kisi-Kisi UAMBN MI-MTs-MA 2016-2017

 | POS UAMBN MTS DAN MA TAHUN 2017
 | Lampiran POS UAMBN MTS DAN MA TAHUN 2017

Kisi-kisi UAMBN MTs Madrasah Tsanawiyah 2016-2017

 | KISI-KISI UAMBN MTS 2017 - SKI
 | KISI-KISI UAMBN MTS 2017 - AQIDAH AKHLAK
 | KISI-KISI UAMBN MTS 2017 - Bahasa Arab
 | KISI-KISI UAMBN MTS 2017 - Quran Hadis
 | KISI-KISI UAMBN MTS 2017 - Fikih

Untuk Jenjang MA Madrasah Aliyah 2016-2017

 | KISI-KISI UAMBN MA 2017 MA AGAMA- ILMU KALAM
 | KISI-KISI UAMBN MA 2017 MA AGAMA - SKI
 | KISI-KISI UAMBN MA 2017 MA AGAMA - AKHLAK
 | KISI-KISI UAMBN MA 2017 MA AGAMA - BAHASA ARAB
 | KISI-KISI UAMBN MA 2017 IPA,IPS,BAHASA - AKIDAH AHLAK
 | KISI-KISI UAMBN MA 2017 IPA,IPS,BAHASA - FIKIH
 | KISI-KISI UAMBN MA 2017 IPA,IPS,BAHASA - QUR'AN HADIS
 | KISI-KISI UAMBN MA 2017 IPA,IPS,BAHASA - SKI
 | KISI-KISI UAMBN MA 2017 IPA,IPS,BAHASA - BAHASA ARAB


| POS UAMBN 2015-2016
| KISI-KISI UAMBN 2015-2016  
 | POS dan Kisi-Kisi UAMBN 2015 [.pdf  | 9 Mb]


Pencarian Terkait:
  • Download POS dan Kisi-Kisi UAMBN MI,MTs,MA 2017/2018 
  • Download POS UAMBN MI,MTs,MA 2017/2018 
  • Download POS UAMBN MI 2017/2018 
  • Download POS UAMBN MTs 2017/2018 
  • Download POS UAMBN MA 2017/2018 
  • Download Kisi-Kisi UAMBN MI,MTs,MA 2017/2018 
  • Download Kisi-Kisi UAMBN MI 2017/2018 
  • Download Kisi-Kisi UAMBN MTs 2017/2018  
  • Download Kisi-Kisi UAMBN MA 2017/2018
Advertisement
Advertisement
Posting Komentar

Posting Komentar

Terima kasih atas kunjungannya.
1. Silahkan berkomentar dengan menggunakan bahasa yang baik
3. Mohon untuk berkomentar 1 kali saja untuk topik yang sama.
4. Setiap komentar yang dikirim menunggu persetujuan Admin untuk di terbitkan.